Huisregels

HUISREGELS VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen en buiten terrein “ Aan de Vaart “  te Appelscha gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit Hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de directie melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften. De Lift wordt niet gebruikt in de perioden via Vakantieadressen.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand en verzamel op de parkeerplaats
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / verzorger (min. 25 jaar oud).
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het    maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Aan de Vaart is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • U krijgt de barbecue in bruikleen, wij verhuren geen barbecues, en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor onzorgvuldig gebruik. U kunt ons nimmer aansprakelijk stellen voor calamiteiten tijdens het gebruik van het geleende apparatuur.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van “ Aan de Vaart “ kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Bij niet inleveren of vermissing kamer sleutel berekenen wij u € 50,- per sleutel.                                            
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan onze accommodatie en op de eigen terreinen. Lachgasflessen/patronen/ballonnen zullen wij confisqueren en ontvangt u niet meer terug.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van  welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven en verplaatsen van kamer meubilair
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €  150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €  275,- aan u worden doorbelast.
 • In de gehele accommodatie is roken niet toegestaan, alleen op de aangewezen rokers plaatsen  
 • Huisdieren zijn niet toegestaan 
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie

Klaar om te reserveren?

Neem contact op!